Kontaktinformasjon

Adresse: Finnegårdsgaten 6, 5003 BERGEN
E-post: restaurant@soyarestaurant.no
Tlf:  56 90 12 55